Taikos pr.15A, LT-31107 Visaginas
 Kontaktai: Administracija tel. (8 386) 75289
 El.paštas  info@visaginoligonine.lt
 Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius tel. (8 386) 74643
 Konsultacijų skyriaus registratūra tel. (8 386) 73001
 

VšĮ Visagino ligoninė

Korupcijos prevencija

Susidūrę su galima korupcinio pobūdžio veika Všį Visagino ligoninėje, pacientai gali kreiptis elektroniniu paštu: vivl@sugardas.lt arba ligoninės telefono numeriu: 8 (386) 75289. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje: ligoninės teisininkė Viktorija Pantelejeva, 143 kab.  el. paštas: pantilejeva@gmail.com

Apie korupcijos atvejus galima pranešti anonimiškai antikorupcine LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS linija – nemokamu telefonu 8 800 66 004Taip pat informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas galima pranešti el. paštu: korupcija@sam.lt

 

ATMINTINĖ


Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

• Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
• Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.
• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.
• Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
• Svarbu, jog darbuotojai:
-nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
-nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
-išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
-nebandytų patys atlikti tyrimo;
-nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

• Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba 

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą "Palikti pranešimą svetainėje"

Nuoroda: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys

visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);

LR Policijai: bendruoju pagalvos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous

LR Sveikatos apsaugos ministerijai:

elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;

anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

1) vardą, pavardę;

2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);

3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;

4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

Atkreipiame  dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis  ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Antikorupcinio švietimo medžiaga: video paskaita.

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupciniai vaizdo klipai: "Pižama" ir "Kaubojai".

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, skaidrumą, korupcijos prevenciją įstaigoje, pacientai turi teisę užpildyti anoniminės apklausos anketą (patvirtintą pagal LR SAM patvirtintą "Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo 3 priedą).

2018 m. vasario 21 d. Nr. 1-32

VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus įsakymo išrašas „ Dėl privačių interesų deklaracijų“

Į s a k a u  patvirtinti VšĮ Visagino ligoninės darbuotojų sąrašą pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.

2.T v i r t i n u VšĮ Visagino ligoninės deklaruojančių asmenų pareigybių sąrašą:

2.1. Direktorius;

2.2.Direktoriaus pavaduotojas medicinai;

2.3.Direktoriaus pavaduotoja slaugai;

2.4. Vyriausiasis inžinierius;

2.5.Vyriausioji finansininkė;

2.6.Vyriausioji ekonomistė;

2.7.Viešųjų pirkimų organizatorė;

2.8. Teisininkė;

2.9. Ligoninės gydytojai ir gydytojai rezidentai;

2.10. Odontologai ir farmacijos specialistai;

2.11. Įstaigos farmakotechnikė;

2.12. viešojo pirkimo komisijos nariai;

2.13. asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;

2.14. viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

1. Įstaigos struktūrinių padalinių vadovas.

2. Direktoriaus pavaduotojas medicinai.

3. Direktoriaus pavaduotoja slaugai.

4. Vyriausiasis buhalteris (finansininkas)

Įsakymo Nr. 38, 2016-02-15

 
 
Powered by Phoca Download

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kreipimasis į pacientus dėl korupcijos prevencijos

Korupcijos prevencija įstaigoje

Registracija internetu

Paramos davėjams

Darbo pasiūlymai

Pacientų padėkos

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

E-sveikatos projektas

 

Akcija "Aplenk ligą"

Vartotojui